Zasiłek pogrzebowy

Dokumenty niezbędne do załatwienia zasiłku pogrzebowego:

  • akt zgonu
  • faktura za trumnę i usługę pogrzebową
  • dokument potwierdzający pokrewieństwo ze zmarłym
  • tytuł ubezpieczenia (emerytalno-rentowe, pracownicze itd.)

    Gdy wnioskodawca organizuje pogrzeb osoby obcej musi przedstawić w ZUS wszystkie faktury dotyczące pogrzebu.

    Od dnia 01. 03. 2011 r. zasiłek pogrzebowy wynosi 4.000 zł.