Zgon nagły (wypadek lub przestępstwo)

Zgon nagły (wypadek lub przestępstwo)

  • jeżeli na miejscu zdażenia jest policja i prokurator to udajemy się do prokuratury po zezwolenie na odbiór osoby zmarłej, następnie:
  • jeżeli jest zażądzona sekcja zwłok to kartę zgonu wydaje zakład medycyny sądowej, w którym sekcja się odbyła
  • jezeli odstąpiono od sekcji to z zezwoleniem z prokuratury udajemy się do lekarza po  kartę  zgonu
  • z kartą zgonu, dowodem osobistym osoby zmarłej i swoim udajemy się do Urzędu Stanu Cywilnego (w tej miejscowości gdzie nastąpił zgon) po akt zgonu
  • posiadając akt zgonu należy w swojej parafii i w zarządzie cmentarza ustalić dzień i godzinę pochowku (w trakcie ustalania należy skontaktować się z firmą pogrzebową w celu potwierdzenia wolnego terminu),
  • następnie udajemy się do firmy pogrzebowej
  • kolejny krok to dostarczenie do prosektorium ubrania dla osoby zmarłej.