Zgon w domu

Zgon w domu

  • wzywamy pogotowie ratunkowe lub lekarza z dyżuru całodobowego, aby stwierdzono zgon
  • gdy lekarz stwierdzi zgon proszę zadzwonić do firmy pogrzebowej w celu przewiezienia osoby zmarłej do chłodni
  • z kartą informacyjną udajemy się do lekarza rodzinnego po kartę zgonu
  • z kartą zgonu, dowodem osobistym osoby zmarłej i swoim udajemy się do Urzędu Stanu Cywilnego (w tej miejscowości gdzie nastąpił zgon) po akt zgonu
  • posiadając akt zgonu należy w swojej parafii i w zarządzie cmentarza ustalić dzień i godzinę pochowku (w trakcie ustalania należy skontaktować się z firmą pogrzebową w celu potwierdzenia wolnego terminu),
  • następnie udajemy się do firmy pogrzebowej.