Zgon w hospicjum

Zgon w hospicjum

  •  kartę zgonu wystawia lekarz prowadzący (należy mieć dowód osobisty swój i osoby zmarłej)
  • z kartą zgonu, dowodem osobistym osoby zmarłej i swoim udajemy się do Urzędu Stanu Cywilnego (w tej miejscowości gdzie nastąpił zgon) po akt zgonu
  • posiadając akt zgonu należy w swojej parafii i w zarządzie cmentarza ustalić dzień i godzinę pochowku (w trakcie ustalania należy skontaktować się z firmą pogrzebową w celu potwierdzenia wolnego terminu),
  • następnie udajemy się do firmy pogrzebowej.